Værdigrundlag

Samvær er en vigtig del af dagligdagen, og kernen i al samvær på Solgården er respekt og venlighed.

I samarbejdet med pårørende er tillid nøgleordet - en tillid, der bygger på åbenhed og ærlighed.

Medarbejderne på Solgården støtter beboerne i at bevare og udvikle egne ressourcer bedst muligt.

Vi ønsker at Solgården opleves som:

Et godt sted at bo, leve, arbejde og gæste.

Vores værdiord er:

  • Faglighed 
  • Ansvarlighed
  • Respekt
  • Anerkendelse 
  • Venlighed
  • Rummelighed
  • Nærvær
  • Humor