Samarbejde med pårørende

Det er Solgårdens opfattelse at:

  • pårørende udgør en betydningsfuld støtte for beboeren.
  • vi betragter pårørende som samarbejdspartnere.
  • vi respekterer pårørende i forhold til den situation, de befinder sig i.

Solgården vil inddrage, informere og støtte pårørende, så de kan indgå i et ligeværdigt samspil og dialog omkring beboerne på Solgården.

Det er muligt at komme på forbesøg inden indflytning, så man kan danne sig et bedre indtryk af Solgården og de muligheder der forefindes.