Samarbejde med pårørende

Solgården

  • mener, at de pårørende udgør en betydningsfuld støtte for beboeren.
  • betragter pårørende som samarbejdspartnere.
  • respekterer pårørende i forhold til den situation, de befinder sig