Særligt til pårørende

Solgården er et socialt botilbud for borgere med sindslidelse eller misbrugsdemens under social- og sundhedsforvaltningen i Tønder kommune.
Der er også 11 almene plejecenterpladser.
Lederen på Solgården er Jytte Kirk Detlefsen.
Har du brug for flere oplysninger så ring på 74 92 87 20.