Særligt til fagpersonale

Solgården hører under social- og sundhedsforvaltningen i Tønder kommune og er et socialt botilbud for borgere med sindslidelse eller misbrugsdemens.

Der tilbydes ophold efter § 105 i almenboligloven sammen med støtte efter § 85 i serviceloven og midlertidigt ophold efter servicelovens § 107.

Der er desuden 11 almene plejecenterpladser, som ligger adskilt fra fra det øvrige tilbud.

Leder på Solgården er Jytte Kirk Detlefsen.