Personale

Medarbejderne har en sundheds- eller socialfaglig uddannelse og en særlig interesse for psykiatri- og misbrugsområdet.

Solgården sikrer ved uddannelse og temadage at medarbejderne opdaterer deres faglige viden.

Solgården er uddannelsessted for social- og sundhedsassistent- og social- og sundhedshjælperelever.