Magtanvendelse

Brug af fysisk magt, eller andre indgreb i beboerens selvbestemmelsesret, må som udgangspunkt ikke finde sted.

Det er erfaringen på Solgården, at der kan opstå situationer, hvor anvendelse af magt kan være nødvendig. Brug af fysisk magt indberettes til Socialtilsynet og myndighedsafdelingen i Tønder kommune.

Lovgrundlaget for magtanvendelsen findes i Servicelovens § 124.

Solgårdens ledelse står altid til rådighed for yderligere oplysninger.