Kerneopgave/Vision

Kerneopgave:

Vi støtter borgeren til at få en så selvstændig og selvhjulpen tilværelse som muligt, ud fra den enkeltes forudsætninger.

Vision:

At Solgården bliver et attraktivt og anerkendt socialt botilbud med højt kvalificeret personale, der er kendt for faglig utraditionel opgaveløsning og fleksible boformer.