Hverdagen

Vi tilrettelægger hverdagen sammen med beboeren og de pårørende udfra de overordnede mål for den enkelte borger.

Vi udarbejder derefter mål for hverdagen ud fra den overordnede handleplan i tæt samarbejde med beboeren og de pårørende. Målene vil indgå i den pædagogiske handleplan. Hverdagen ligner et almindeligt liv så meget som muligt – med alle de aktiviteter, som det indebærer: måltider, personlig hygiejne, samtaler og samvær.  

Afdelingens medarbejdere er ansvarlige for, at den enkelte beboer får den nødvendige hjælp og støtte i dagligdagen til at leve det liv, han eller hun ønsker. Der tages udgangspunkt i den enkelte borgers behov, vaner og aktuelle situation.

Målet er at skabe en hverdag som giver mening for den enkelte med aktiviteter, oplevelser, tid til nærvær og samvær.

På Solgården er der et stort aktivitetsrum/dagcenter. Her foregår forskellige aktiviteter og arrangementer, hvor også byens borgere kan deltage, så Solgården bliver et samlingspunkt i byen.

I aktivitetsrum/dagcenter er der frisørsalon og fodterapi.