Fremtidig opgaveløsning

Ved at samle de faglige kompetencer for psykiatri og misbrugsdemens på Solgården er visionen at udvikle et fagligt sammenhængende tilbud til borgere med sindslidelse eller/og misbrugsdemens. Ved at samle indsatsen vil Tønder kommune videreudvikle den faglige kvalitet og samtidig opnå en bedre og mere hensigtsmæssig udnyttelse af de eksisterende ressourcer.

Formålet med det sociale botilbud på Solgården er at sikre et fleksibelt tilbud med rummelighed i forhold til borgernes differentierede behov.