Faglig tilgang og metode

Hverdagen tilrettelægges af medarbejderne i samarbejde og dialog med beboere og pårørende udfra den enkelte beboers aktuelle behov for støtte eller pleje.

Måltiderne, personlig hygiejne, samtaler og samvær indgår som en naturlig del af hverdagslivet. Derudover kommer særlige aktiviteter som tilrettelægges for den enkelte beboer eller for en mindre gruppe af beboere.

Vi arbejder udfra en rehabiliterende tænkning og en neuropædagogisk / socialpædagogisk tilgang, hvor Marte Meo anvendes som en metode. Desuden arbejdes med anerkendende kommunikation, sansestimulation, refleksion, opmærksomhed og nærvær, respekt for relationer, identitetsstøtte og inddragelse af livshistorie, rammer og overskuelighed.

Vi udarbejder på baggrund af myndighedsindstillingen en pædagogisk handleplan og dokumenterer løbende indsatsmålene omkring den enkelte beboer. Målene fastsættes i samarbejde med beboer/pårøende/kommune, samt udfra personalets faglige vurderinger. Målenes evalueres og justeres minimum en gang årligt på statusmøder.

Systemiske samtaler og supervision anvendes til at øge den faglige refleksion og udvikle den dynamiske arbejdsproces omkring beboeren. Konsulenter med specialviden inddrages løbende.