Faglig baggrund

Medarbejderne har en sundheds- eller socialfaglig uddannelse. På socialområdet er det primært social- og sundhedsassistenter og pædagoger, som har en særlig interesse for psykiatri- og misbrugsområdet. På ældreområdet er det social- og sundhedsassistenter og -hjælpere.

På socialområdet har Solgården 2 aktivitetsmedarbejdere, som tilbyder aktiviteter én til én, eller i mindre grupper på tværs af huset. Aktivitetsmedarbejderne supplerer det tilbud om aktivitet, som gives af medarbejderne i de enkelte beboergrupper. Yderligere en aktivitetsmedarbejder varetager opgaver i forhold til alle 3 målgrupper.

Solgården vægter den individuelle tilrettelæggelse af hverdagen for den enkelte beboer højt. Derfor samarbejder medarbejderne i faglige teams om 10-11 beboere, hvilket giver mulighed for at kende den enkelte beboers støttebehov, de pårørende og hinanden godt.

Solgården sikrer ved uddannelse og kursus/temadage, at medarbejderne kontinuerligt opdaterer deres faglige viden indenfor deres fagområde.

Medarbejderne deltager desuden i supervision, derved fremmes forståelsen af arbejdsrelationen mellem fagpersonalet og den enkelte beboer og arbejdsmetoderne udvikles. Supervisionen hjælper desuden fagpersonalet til at klare og bearbejde de følelsesmæssige og psykiske belastninger, der ofte følger med arbejdet omkring beboere og pårørende.

Der arbejdes udfra en værdsættende og anerkendende tilgang til beboere, pårørende og hinanden samt til udvikling, mestring og forandring omkring den enkelte beboer.

I 2015 og 2016 er afholdt et uddannelsesforløb, hvor overskrifterne er neuropædagogik og sindslidelse med misbrug. En del af medarbejderne har gennemgået en systemisk grunduddannelse, og  flere er uddannet i Marte Meo. I 2016 er nogle medarbejdere desuden uddannet i kognitiv metode.

Solgården er uddannelsessted for social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper elever.