Adgang til tilbuddet

Når en borger ønsker et ophold på Solgården, skal der altid foreligge en bevilling fra den pågældende kommunes myndighed.

Kommende brugere, beboere og pårørende er altid meget velkomne til at henvende sig til Solgården for at få flere oplysninger, eller for at komme på besøg.