Særligt til fagpersonale

Solgården hører under social- og sundhedsforvaltningen i Tønder kommune og er et socialt botilbud for borgere med sindslidelse eller misbrugsdemens. En del af medarbejderne er overflyttet fra Klosterparken som tidligere har fungeret som Sønderjyllands Amts henholdsvis Tønder kommunes specialtilbud til borgere med demens eller psykiske lidelser.

Der tilbydes ophold efter § 105 i almenboligloven samt midlertidigt ophold efter servicelovens § 107.

Der er desuden 11 almene plejecenterpladser, som ligger adskilt fra fra det øvrige tilbud.

Leder på Solgården er Jytte Kirk Detlefsen.